Hjem
Ansattsider
Info til ansatte

Enkeltemneordningen

Bacheloremner med ledig kapasitet kan lyses ut gjennom enkeltemneordningen hvert semester.

Hovedinnhold

Hva er enkeltemneordningen?

Enkeltemneordningen for bacheloremner gir personer uten opptak til et studieprogram mulighet til å søke på emner som har ledige plasser, etter at programstudentene har valgt emner.

Fakultetene avgjør selv om emner med ledige plasser skal legges ut til enkeltemnestudenter.

Årshjul

NårHva
Mai/juni

Klargjøre augustopptak

 • Planlegge undervisning og eksamen
 • FS oppdaterer
 • 1. juni: Undervisningstimeplan og eksamensdatoer publiseres
 • 15. juni: Søknadsweb åpner (opptaket ENKEL-UIB er klart)
August

Saksbehandling og enkeltemneslipp

 • 1. august: Søknadsfrist
 • Fredag uke 33: Saksbehandling fullført
 • Søndag uke 33: Frist for programstudenter å registrere seg for å sikre plass
 • Mandag uke 34: Enkeltemner slippes på Studentweb
 • 1. september: Registreringsfrist
September/ oktober

Opprydning og rapportering

 • Sletting av undervisningsmeldinger og varsling til aktuelle kandidater
November/ desember

Klargjøre januaropptak

 • Planlegge undervisning og eksamen
 • FS oppdaterer
 • 1. desember: Undervisningstimeplan og eksamensdatoer publiseres
 • 1. desember: Søknadsweb åpner (opptaket ENKEL-UIB er klart)
Januar

Saksbehandling og emneslipp

 • 2. januar: Søknadsfrist
 • Tirsdag uke 3: Saksbehandling fullført
 • Tirsdag uke 3: Frist for programstudenter å registrere seg for å sikre plass
 • Onsdag uke 3: Enkeltemner slippes på Studentweb
 • 1. februar: Registreringsfrist
Februar/ mars

Opprydning/rapportering

Sletting av undervisningsmeldinger og varsling til aktuelle kandidater

Kontrolliste for emner 

Tilby emner i enkeltemneopptaket

Hva gjør fakultetene

 • Emne samlebilde i FS: Sett J i feltet Enkeltemneoppt. i rammen Undervisning under Hele bildet.
 • Sette 
 • Sett opp undervisningsmelding i FS etter Oppsett 1 eller Oppsett 2. Etteranmelding må være av typen DIREKTE.
 • Håndterer henvendelser om forkunnskapskrav.

Hva gjør SA

 • Tar imot og behandler søknader i Søknadsweb (GSK og spesielle opptakskrav).
 • Gir studierett til de studentene som trenger det (spesielle opptakskrav og realkompetanse).
 • Vi ordner resten som trengs for at emnene slippes på riktig dag.

Hva gjør enkeltemnestudenten

 • Søker i Søknadsweb innen frist hvis:
  • de ikke er registrert med GSK i FS, eller
  • de ønsker å ta realfag.
 • Melder seg til emner i Studentweb.

Alle som ligger med GSK i FS ved UiB kan søke seg til undervisning i emner på Studentweb, uten at de har opptak til et studieprogram som er tilordnet emnet. De må tilfredsstille eventuelle forkunnskapskrav til emnet.

Personer som får innvilget plass på undervisningen på denne måten blir enkeltemnestudenter for semesteret. Da kan de melde seg til eksamen, semesterregistrere seg og betale semesteravgift.

Informasjon til søkere og studenter

Liste i Tableau, Oversikt over enkeltemner

Hvordan sjekke om noen er registrert med GSK i FS ved UiB

Slik sjekker du om en person er registrert med GSK i FS ved UiB:

 • FS --> Opptaksmodulen
 • Toppmeny --> Person --> Personbilder --> Person/Student
 • Søk fram personen
 • Under GSK/Studentgrunnlag -->
  • Konkl. (inst,år,termin):
   • Alle tre felter er utfylt --> Personen er registrert med GSK.
   • Feltene er tomme --> Personen er ikke registrert med GSK, ved UiB.
  • GSKgrunnlag:
   • Vanligvis fylt ut med kode når personen er registrert med GSK.

Kjenne igjen enkeltemnestudenten i FS

Søkerne som omfattes av denne enkeltemneløsningen vil ikke bli registrert automatisk i Student samlebilde i FS.

Hvis de ikke har vært student på UiB tidligere, blir de opprettet som student idet de selv logger seg på Studentweb. På denne måten unngår vi at disse personene ligger som programstudenter i FS uten å være meldt til emner.

Student samlebilde

 • Enkeltemnestudenten ligger med tilbudsstatus I (Søknad innvilget) og Opptatt = J i underbildet Undmeld i det aktuelle semesteret.
 • De som ikke har hatt studierett ved UiB tidligere, ligger i Student samlebilde med mange blanke gule felt.
 • Studenter uten studierett finnes uten hake i feltet Kun aktive studenter. Fjern derfor haken på Kun aktive studieretter dersom du ser etter enkeltemnestudenter.
 • Enkeltemnestudenter med realkompetanse får imidlertid studierett på et studieprogram (ENKEL-XX) for at det skal la seg gjøre å legge inn emnebegrensning.
 • Enkeltemnestudenter som søker på realfag og oppfyller spesielle opptakskrav får studierett på ENKEL-MN.
 • Merk at en person kan være privatist på et emne og student på et annet ved UiB samme semester.

Telle enkeltemnestudenter og rapportering

FS-rapporter

 • FS-rapporter i undervisningsmodulen som kan vise studieprogram --> Feltene er blanke eller viser teksten ”Studierett: Student er gitt opptak til undervisning i emne”.
 • FS-rapporter i vurderingsmodulen som kan vise studieprogram --> Feltene er blanke.
 • FS729.001 Semesterregistreringsopplysninger for studieprogramstudenter --> Studentene vises ikke i rapporten fordi de ikke går på et studieprogram.

Rapportering

Ved rapportering til NSD/DBH vil enkeltemnestudenter bli plassert på det fakultetet der de er meldt til flest studiepoeng. Resultatmidlene fordeles til enheten som eier hvert enkelt emne studenten tar.