Hjem
Ansattsider

Freda UiB-bygg

Her kan du bli betre kjent med dei freda bygga ved UiB, og få vite kva som gjer kvart enkelt bygg til eit kulturminne.

Bildekolasj, Muséplassen, Parkveien 9 osv.
Foto/ill.:
UiB, Eiendomsavdelingen

Hovedinnhold

Forvaltningsplanar for dei freda UiB-bygga:

Planane fortel kva som er freda, kvifor det er freda, og om historia til kvart bygg.

Vernebestemmelser:

Desse vernebestemmelsane må du kjenne til viss du skal gjere vedlikehald eller endringar i eit freda bygg.

Kart over verna UiB-bygg:

Her finn du kart over verna UiB-bygg på Nygårdshøyden og Tingviken, Utne.

Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet:

Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet er ei oversikt over verneverdige eigedommar og ei historisk oversikt over høgskule- og universitetssektoren.