Hjem
Ansattsider
Tjenesteutvikling

Fremtidsrettede tjenester ved UiB

Prosjektet Tjenesteutvikling skal bidra til at sentraladministrasjonen ved Universitetet i Bergen tilbyr fremtidsrettede tjenester.

VR briller på digital myldredag
Demonstrasjon av VR-briller under Digital Myldredag.

I forprosjektet for utvikling av Nygårdsgaten 5, ble det våren 2018 vist et stort engasjement og lagt ned et betydelig arbeid fra svært mange av de ansatte i Sentraladministrasjonen. Ansatte deltok i prosjektgruppe, ressursgruppe, allmøter og ulike workshops. I tillegg kom det forslag og innspill via nettside, e-post og avdelingsvise samlinger.

Arbeidet resulterte i en grundig rapport fra ressursgruppen, og en innstilling fra daværende styringsgruppe. Innstillingen med tilhørende høringssvar danner et godt grunnlag når prosjektet nå tas videre til neste fase!

Ny fase- nytt navn 

Arbeidet i fase 2 tar utgangspunkt i anbefalingene fra forprosjektet, og skal utvikles videre i nært samspill med ulike ansattgrupper ved hele Universitetet. Spesielt skal det arbeides med tjenesteutvikling for å møte sentrale utfordringer UiB vil stå overfor de neste årene. Parallelt med dette arbeidet skal bygget Nygårdsgaten 5 programmeres og utvikles.

Prosjektet Tjenesteutvikling skal i hovedsak handle om organisasjonsutvikling og hvilke muligheter dette arbeidet gir oss for samhandling i sentraladministrasjonen, for å utvikle UiB som helhet. Dette gjenspeiler seg i organiseringen av prosjektet, og er også bakgrunnen for hvorfor prosjektet nå skifter navn fra "Nygårdsgaten 5" til "Tjenesteutvikling".

I tillegg til at prosjektet rigges på nytt, er det satt ned en ny styringsgruppe, med bred og balansert representasjon. Gruppen skal ha månedlige møter, og referater fra møtene samt dokumentasjon og annen relevant informasjon vil fortløpende bli publisert på vår nye nettside: uib.no/tjenesteutvikling.

Tirsdag 18. september hadde styringsgruppen for prosjektet sitt første møte, og det kan rapporteres om god start med høye forventninger til at arbeidet som ligger foran oss skal engasjere bredt, og levere løsninger til det beste for universitetet!