Hjem
Ansattsider

Sourcingstrategi

Sourcingstrategien gir et prinsipielt vurderingsgrunnlag for sourcingbeslutninger som tas ved UiB perioden 2019 - 2022

Hovedinnhold

Hva er sourcing? 

Sourcing er en strategisk beslutning om hvorvidt en tjeneste skal utføres med interne ressurser, eller om hele eller deler av tjenesten organiseres som et tjenestekjøp eller samarbeid med en ekstern virksomhet.

Gjennom et felles sett av kriterier skal sourcingstrategien gi et prinsipielt vurderingsgrunnlag for sourcingbeslutninger som tas ved UiB i perioden 2019-2022.

Strategien retter seg mot administrative og tekniske tjenesteområder og berører ikke universitetets primærvirksomhet. I arbeidet med sourcing skal universitetets ansvar og omdømme som statlig arbeidsgiver tillegges stor vekt.

Vurderingsgrunnlag

For å komme frem til et godt beslutningsgrunnlag om sourcing av en bestemt tjeneste, må alle kriteriene nedenfor vurderes og begrunnes. Les mer om dette i sourcingstrategien.

 • Primærvirksomheten
 • Kapasitet og kvalitet
 • Tidshorisont
 • Hyllevare eller skreddersøm
 • Velfungerende leverandørmarked
 • Helhetlig leveranseansvar
 • Sikkerhetskrav
 • Risiko
 • Hensyn til ansatte og samfunnsansvar
 • Kostnad

Anvendelse og evaluering

Viktige punkter som må tas i betraktning i henhold til avendelse og evaluering:

 • Vurdering av alternativer og dokumentasjon
 • Tillitsvalgtes plass i beslutningsprosessen
 • Kommunikasjon og evaluering