Hjem
Ansattsider

Veilederopplæring

Fakultetene anbefales å opprette e-læringskurs for veiledere i ph.d.-utdanningen.

Animasjon av bøker som kommer ut av en skjerm
Foto/ill.:
Colourbox

FA har opprettet kjerneinformasjon for kursopplegget i Mitt UiB. Kurset heter "Opplæring for ph.d.-veiledere" (norsk versjon) og "PhD supervisor training" (engelsk versjon). Når fakultetene oppretter egne veilederkurs som bygger på kjerneinformasjonen, vil det være naturlig at ph.d.-koordinator har ansvaret for denne jobben. Men i starten kan det være greit å få bistand fra fakultetets superbruker for Mitt UiB. Når man skal navngi fakultetskurset, anbefaler vi følgende variant "Opplæring for ph.d.-veiledere HF" og "PhD supervisor training HF" (forslag for Det humanistiske fakultet), osv. Fakultetenes ph.d.-koordinatorer bør settes opp med rollen "Administrasjon" for sine respektive kurs.

Etter at fakultetsvarianten er opprettet kan ph.d.-koordinatorene kopiere innholdet fra kjerneinformasjonen/FA-varianten. Man må da stå i den nyopprettede fakultetsvarianten. Velg "Innstillingar". Velg "Importer innhaldet til dette kurset". Velg "Kopier eit Canvas-kurs". Velg kurset du vil hente innhold fra, dvs. "Opplæring for ph.d.-veiledere" eller "PhD supervisor training". Velg "Alt innhald". Trykk "Importer".

Etter at kurset er opprettet og innholdet importert, kan fakultetene eventuelt tilpasse innholdet til praksisen og retningslinjene som gjelder for ditt fakultet.

Kopieringsrutinen som er forklart over krever at FA tildeler ph.d.-koordinatorene rollen "Administrasjon" i kjerneinformasjonen/FA-varianten av kurset. Da vil koordinatorene teknisk sett få rettigheter til å redigere i kjerneinformasjonen av kurset. Vi ber dere vennligst ikke gjøre dette!

Fakultetene står fritt til å benytte seg av de funksjonene som tilbys av Mitt UiB. Man kan blant annet opprette quizzer underveis eller på slutten av e-kurset. Man kan også legge inn tidsfrister for gjennomføringen av disse testene.

Fakultetene må selv avgjøre om kurset skal være frivillig eller obligatorisk for ph.d.-veilederne, eller eventuelt obligatorisk for vitenskapelig ansatte som ikke har vært ph.d.-veiledere tidligere.     

Fakultetenes superbrukere for Mitt UiB kan gi teknisk bistand for fasene som dreier seg om videreutvikling av e-kurset og distribusjon. Mitt UiB har for øvrig gode hjelpesider.