Hjem
Ansattsider
Retningslinje

Hvordan ivaretas personvernhensyn ved digital undervisning?

UiBs retningslinjer for personvern i digital undervisning gjelder for de fleste emner ved UiB og er oppdatert pr juni 2020. Det er også utarbeidet egne retningslinjer for digital klinisk undervisning og behandling i helseprofesjonsfagene.

illustration GDPR people on electronic devices
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Retningslinjene skiller mellom asynkron undervisning hvor kun underviser medvirker, og synkron undervisning hvor studentene deltar. 

Synkron undervisning har to hovedformer:

  • Direktestrømming som ikke blir tatt opp og lagret
  • Direktestrømming som blir tatt opp og lagret

Asynkron undervisning krever ingen spesielle tiltak, mens ved synkron undervisning skal studentene informeres om bruken.

Informasjon til studenter

I forkant av digital undervisning, er det viktig at studentene informeres om: 

  • Det er direktestrømming uten opptak og lagring, eller om det er direktestrømming med opptak og lagring?
  • Hvor lenge opptaker blir lagret?
  • At de kan bli identifisert med bilde, navn, stemme, initialer eller lignende.
  • At de kan styre dette selv ved innstillingene i det digitale verkøyet, og velge hvorvidt han/hun ønsker å delta med bilde/video, lyd eller eventuelt skrive i chat-funksjonen.

Dersom det er obligatorisk med aktiv deltakelse, må det gå frem av eller ha tydelig sammenheng med emnebeskrivelsen.

Zoom, Kaltura og Teams er trygge verktøy for digital undervisning.

Les mer om Anbefalinger for hybrid undervisning og læring høsten 2020