Hjem
Ansattsider
Retningslinje

Hvordan ivaretas personvernhensyn ved digital undervisning?

UiBs retningslinjer for personvern i digital undervisning gjelder for de fleste emner ved UiB og er oppdatert pr mars 2022. Det er også utarbeidet egne retningslinjer for digital klinisk undervisning og behandling i helseprofesjonsfagene.

illustration GDPR people on electronic devices
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Retningslinjene skiller mellom asynkron undervisning hvor kun underviser medvirker, og synkron undervisning hvor studentene deltar. 

Synkron undervisning har to hovedformer:

  • Direktestrømming som ikke blir tatt opp og lagret
  • Direktestrømming som blir tatt opp og lagret

Asynkron undervisning krever ingen spesielle tiltak, mens ved synkron undervisning skal studentene informeres om bruken.

Informasjon til studenter

Studentene skal være informert om:

  • når det er obligatorisk at de deltar i undervisningen/vurderingen med eget navn, påslått kamera og/eller mikrofon
  • om det blir gjort opptak av undervisningen, og hvor lenge opptaket i så fall blir lagret
  • at de kan bli identifisert med bilde, navn, stemme, initialer eller lignende

Dersom det er obligatorisk med aktiv deltakelse i undervisningen/vurderingen, må det gå frem av eller ha tydelig sammenheng med emnebeskrivelsen.

Zoom, Kaltura og Teams er trygge verktøy for digital undervisning.

Les mer om Anbefalinger for hybrid undervisning og læring høsten 2020