Hjem
Ansattsider

E-læring for studentmentorar

Kurset vil gje deg innføring i dei mest grunnleggjande rettar og plikter du har når du er tilsett som studentmentor eller tilsvarande i ein mindre prosentstilling eller på timebasis ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Målgruppe
Studentmentorar ved UiB.

Om kurset
Etter kurset vil du kunne:

  • Gjere greie for kva som er dei viktigaste lovene og reglane knytt til å vere deltidstilsett ved UiB.
  • Omtale dei viktigaste pliktene og rettane du har som tilsett.
  • Gjere greie for UiBs verdigrunnlag.
  • Reflektere over makt i relasjonar.
  • Reflektere over etiske dilemma du kan møte når du både har rolla som student og tilsett.

Ta kurset her!