Hjem
Ansattsider
Nyhet

Lang diskusjon om reisebyråavtale i styret

Universitetsstyret diskuterte hvorvidt alle ansatte er forpliktet til å benytte reisebyråavtalen til bestilling av tjenestereiser.

Flyplass
Det ble en lang diskusjon om reisebyråavtalen i universitetsstyret torsdag 27. august.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det ble en lang diskusjon i styret da de skulle behandle sak om hvorvidt alle universitetsansatte skal bruke den inngåtte reisebyråavtalen med Berg-Hansen til bestilling av tjenestereiser. Tidligere har vitenskapelig ansatte blitt unntatt fra ordningen med å bestille via reisebyrået, men nå ønsker universitetsledelsen at alle ansatte skal følge denne ordningen.

Det var imidlertid ikke alle styremedlemmene enige i. Flere av medlemmene som representerer de ansatte pekte på at man kan finne rimeligere reiser på egenhånd utenom reisebyrået, og at det ikke var enkelt å kunne velge togreise som alternativ.

Her kan du se hele styremøtet i opptak

Et av hovedargumentene for at de ansatte skal bruke reisebyrå når de bestiller reiser er at reisebyråavtalen har stor verdi i beredskapsarbeidet til universitetet. I beredskapssituasjoner har det vært viktig å ha oversikt over hvor ansatte befinner seg og ha tilgang til tjenester for å sikre ansattes liv og helse. Avtalen med Berg-Hansen gir UiB som arbeidsgiver tilgang til informasjon om ansatte på tjenestereise som erfaringsmessig kan være kritisk og i situasjoner hvor UiB som arbeidsgiver er avhengig av å komme raskt i kontakt med de ansatte som er på reiser. Dette argumentet støttet ikke styremedlem Petter Erling Bjørstad som representerer de vitenskapelig ansatte i styret.

Like regler for alle ansatte

- Jeg er skeptisk til at beredskap skal være et viktig moment. Det finnes mange andre måter å holde oversikt over ansatte på. Vitenskapelig ansatte har gjerne begrensede midler knyttet til et prosjekt, og da vil man gjerne reise så rimelig så mulig. Jeg uttaler meg på vegne av svært mange, når jeg sier det er uhensiktsmessig byråkratisk krav å bestille gjennom et reisebyrå, sa Bjørstad.

Rektor, og styrets leder, Dag Rune Olsen trakk frem viktigheten av beredskapsmomentet, og pekte på at det må være like regler for alle ansatte ved UiB.

- Vi har hatt et klasseskille mellom teknisk-administrativt ansatte og vitenskapelig ansatte. Det er en diskriminerende holdning å si at én gruppe får gjøre det ene eller andre mens en annen ikke får. Det strider så til de grader mot hva jeg mener. Alle er like viktige på UiB. Behovene for de enkelte for å fullføre jobben kan være forskjellig, det må vi legge til rette for, men likhet for loven er for meg ekstremt viktig, sa Olsen under styrebehandlingen.

Flere av styremedlemmene mente at tjenesten for å bestille reiser ikke er god nok for den offensive klimasatsingen som universitetet har vedtatt.

- Denne reisebyråavtalen må akselerere den ambisiøse strategien vi har bestemt oss for med ti prosent kutt i klimautslippene hvert år, sa Bjørn K. Haugland, eksternt styremedlem.

Til tross for langvarig debatt i styret, ble det endelige vedtaket:

  1. Universitetsstyret vedtar at universitetets ansatte skal, så langt praktisk mulig og i tråd med UiBs retningslinjer, bruke reisebyråavtalen for tjenestereiser.
  2. Universitetsstyret ber administrasjonen arbeide videre med leverandør av reisebyråtjenester for å gjøre klimavennlige reiser enklere.