Hjem
Ansattsider

Opptak til studier

Forskrift, Samordna opptak, masteropptak, enkeltemner, etter- og videreutdanning, norskkurs, utvekslingsopptak, hospitanter, bytte av studieprogram, poststudierett, verifisering

Hovedinnhold

Studieavdelingen koordinerer:

 • opptak gjennom Samordna opptak (til årsstudier, bachelorprogram, profesjonsstudier og integrerte masterprogram)
 • opptak til masterprogram, inkludert opptak av internasjonale masterstudenter
 • opptak til enkeltemner
 • opptak til etter-og videreutdanning
 • opptak til norskkurs for flyktninger og innvandrere
 • opptak av utvekslingsstudenter

Fakultetene koordinerer:

 • opptak til studier i kunst, musikk og design (KMD)
 • opptak av hospitanter og privatister
 • opptak til norskkurs for ansatte og studenter
 • bytte av studieprogram
 • poststudierett
 • andre lokale opptak

Forskrift og retningslinjer for opptak

Tilknyttet innhold