Hjem
Ansattsider
Rektorvalg

Søkekomiteen for rektorvalget

I universitetsstyremøtet 24. september oppnevnte styret en søkekomite for rektorvalget. Søkekomiteen skal bidra til å identifisere og presentere minst to rektor- og prorektorkandidater til rektorvalget ved Universitetet i Bergen våren 2021

Main content

Universitetsstyret gav søkekomiteen følgende mandat:

Søkekomiteen 

 • skal bidra til å identifisere og presentere minst to rektor- og prorektorkandidater til rektorvalget ved Universitetet i Bergen våren 2021
 • skal aktivt oppfordre studenter og ansatte til å komme med innspill til rektor- og prorektorkandidater
 • kan på selvstendig grunnlag foreslå kandidater
 • oversender forslag til rektorkandidater til valgstyret i god tid før valget starter, senest innen seks uker.
 • Dersom søkekomiteen mottar et forslag om rektor- og prorektorkandidat fra minst fra minst frem, maksimalt ti personer med stemmerett ved rektorvalget, skal dette forslaget fremmes for valgstyret
 • Søkekomiteen foretar ingen rangering av kandidatene
 • Det sentrale valgstyret skal godkjenne at kandidatene er valgbare og offentliggjøre disse.
 • Søkekomiteen skal sørge for at alle kandidatene som er godkjent av valgstyret utarbeider en egenpresentasjon.
 • Søkekomiteen skal presentere alle kandidatene skriftlig så snart som mulig etter forslagsfristen er gått ut og ved å arrangere valgmøter
 • Søkekomiteen organiserer selv sitt arbeid
 • Universitetsstyret fastsetter dato for rektorvalget. Det sentrale valgstyret har ansvar for gjennomføringen av valget

Universitetsstyret har bestemt at rektovalget finner sted i peridoen 22. - 25. mars 2021.

Ta kontakt med søkekomiteen

Universitetets ansatte og studenter kan gi innspill til søkekomiteens leder på personer de mener kan være gode rektorkandidater.

Medlemmer

 • Jarle Eid, professor, tidligere dekan ved Det Psykologiske fakultet (leder)
 • Rolf Reed, professor, tidligere dekan ved Det medisinske fakultet
 • Tanja Barth, professor, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Kjell Erik Lommerud, professor, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Sofie Marhaug, stipendiat ved Det humanistiske fakultet
 • Unni Karin Utvik, Seniorrådgiver, Det humanistiske fakultet
 • Sandra Krumsvik, leder av Studentparlamentet
 • Lisbeth K. Nærø, eksternt medlem, administrerende direktør, Fana Sparebank
 • Roger Pilskog, eksternt medlem, Regionleder LO Vestland