Hjem
Ansattsider
.

Økonomi for saksbehandlere

Informasjon om systemer, roller og rutiner knyttet til økonomiprosesser.

Hovedinnhold

Økonomiprosesser

Under hvert punkt finner du beskrivelser, informasjon og systemopplæring knyttet til de ulike økonomiprosessene.

Relevante maler og rammeverk

Tilgang til systemene

Det må søkes om tilgang til Økonomiavdelingen sine systemer. En forutsetning for å få tilgang er blant annet at man har brukerkonto ved UiB.

Slik søker du om tilgang: Fyll ut dette skjemaet.
NB. Du må være koblet til VPN for å få tilgang til skjemaet. Deretter må det sendes til økonomiavdelingen via UiBhjelp

Tilgang til omposteringsløsningen betinger at man har rollen 'Bilagsbehandler' i Unit4 ERP.
Oversikt over gamle systemer til og med regnskapsår 2020.

Kompetanseutvikling