Hjem
Ansattsider
.

Behov til betaling

Roller og rutiner knyttet til bestillinger, fakturering, vare- og tjenestemottak.

Hovedinnhold

  Veiledning og opplæringsfilmer

  Bestilling

  For innkjøper og fagrekvirent: Sikre at behov for varer og tjenester blir behandlet og registrert som innkjøpsforespørsler, at retningslinjer følges og at det leveres til riktig tid, sted og pris.

  Opplæringsfilmer innkjøp:

  Vare- og tjenestemottak

  For innkjøper, fagrekvirent og varemottaker: Sikre at mottak av vare/tjeneste blir korrekt registrert i løsningen, og melde eventuelle avvik på leveranse.

  Opplæringsfilm for vare- og tjenestemottak

  Rutinebeskrivelser

  Rollebeskrivelser