Hjem
Ansattsider
-

Økonomistyring og -rapportering

Informasjon om prosesser, roller og rutiner knyttet til økonomistyring og -rapportering. Informasjon om budsjettering av grunnbevilningen og totalbudsjett finnes her.

Hovedinnhold

Prosesser knyttet til økonomistyring og rapportering

Under hvert punkt finner du prosess-, rolle- og rutinebeskrivelser knyttet til de ulike prosessene.

Felles rammeverk:

E-læringskurs: