Hjem
Ansattsider
Nytt system for varsling ved UiB:

Slik skal den nye Si fra-portalen bidra til å styrke kvaliteten på læringsmiljøet

UiB skal være et trygt sted å være for ansatte, studenter og besøkende. Et nytt system for å si fra, forbedrede internrutiner for håndtering av innmeldte saker vil være klart til studiestart.

bilde av si fra
Foto/ill.:
UiB.no

Hovedinnhold

I januar 2021 startet Læringsmljøutvalget ved UiB arbeidet med å revidere UiBs Si Fra-system.

Siktemålet har vært klart: Å bygge et system som ivaretar et godt lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte ved UiB, bidra til å hindre konflikter, og å sikre at rette instans får beskjed om forhold som bør forbedres.

Varsling ved UiB: Viktig for læringsmiljøet

Saken var til behandling i Læringsmiljøutvalget 14. april 2021, og i Universitetsstyret 17, juni 2021.

– Et godt system for å si fra, og gode internrutiner for håndtering av disse sakene er viktig i UiBs kontinuerlige forbedringsarbeid, samtidig som det styrker kvaliteten på det samlede læringsmiljøet og ivaretar eventuelle ansatte som er involvert, skriver universitetsdirektør Robert Rastad i sin kommentar til universitetsstyresaken av 17. juni.

Trafikklysene avvikles

I det nye systemet vil trafikklysene som signaliserer at en sak er rød, gul eller grønn, være avviklet. Trafikklyset vil være erstattet av kategorier av saker det kan varsles om. Dette blir de nye kategoriene:

  • Undervisning og utdanningskvalitet
  • Bygg, rom og utemiljø
  • Radikalisering og ekstremisme
  • Mobbing, trakassering og seksuell trakassering fra ansatt eller medstudent
  • Informasjonssikkerhet og personvern

– De valgene læringsmiljøet har gjort og de planene for endringer som er beskrevet, vurderes som gode, og vil bidra positivt til ivaretakelsen av et godt læringsmiljø ved UiB, utdyper universitetsdirektør Robert Rastad i sin kommentar til universitetsstyret.