Hjem
Ansattsider

Vanlige spørsmål om UiBtilgang (felles tilgangsstyring)

Her får du svar på en del spørsmål om UiBtilgang og rutiner for brukerkonto.

Hovedinnhold

Tilganger

Hvilke systemer kan man søke om (og godkjenne) tilganger til?

Når UiB tilgang innføres, er det kun søknader om utvidete tilganger til UiBhjelp (operatører), Inspera (f.eks. sensorer) og Felles Studentsystem (FS) som er omfattet.

I tillegg kan ansatte og langvarige gjester søke om rettighet til å registrere kortvarige gjester. Leder (personalgodkjenner i SAP) må godkjenne eller avvise søknadene.  

Hvordan godkjennes søknader om utvidete tilganger?

Lederen (personalgodkjenneren i SAP) til en ansatt eller langvarig gjest vil motta en e-post om at det er søkt om utvidet tilgang eller rettighet til å registrere kortvarige gjester. E-posten inneholder en lenke til UiB tilgang, der lederen enten godkjenner eller avviser søknaden. 

Kan ledere delegere ansvaret for å godkjenne utvidete tilganger?

Det er et lederansvar ved UiB å ivareta god informasjonssikkerhet, herunder å bidra til at de riktige personene som får tilgang til kritiske systemer. Ansvaret for å sikre informasjonssikkerhet kan ikke delegeres. 

Foreløpig er det heller ikke mulig å delegere oppgaven med å godkjenne utvidete tilganger. Det er bestilt en utvidelse av systemet som gjør det mulig å delegere oppgaven, men det er usikkert når dette vil være på plass.  

Kontooppretting

Jeg er blitt ansatt, men har ikke fått noen e-post om at brukerkontoen er klar

Slik e-post skal bli sendt ut til deg seinest dagen før du starter. Den blir sendt til den e-spotadressen du har oppgitt til oss som din private e-postadresse. I noen tilfeller hender det at meldingen blir sortert som spam/uønsket e-post, så sjekk gjerne mappen for spam/reklame/søplepost.

E-postene fra UiBtilgang inneholder rare tegn

Vi har foreløpig et problem med norske tegn (Æ, Ø, Å) i noen av e-postene. Det arbeides med å løse dette.

Gjester 

Hvordan registreres en langvarig gjest ved UiB?

Registrering av langvarige gjester vil skje i UiBhjelp med et skjema som umiddelbart fører til at det opprettes en brukerkonto for gjesten (ingen saksbehandling i UiBhjelp).  En leder (den som er personalgodkjenner i SAP) vil ha rettighet til å registrere en langvarig gjest. Gjester kategoriseres som emeriti, konsulent eller gjesteforsker. 

Du finner mer informasjon om Gjestetjenesten i UiBhjelp.

Kan registreringsmuligheten i UiBhjelp delegeres til andre ansatte?

Ja, det er mulig i UiBhjelp å delegere rettigheten til å registrere langvarige gjester. 

Vil man ha oversikt over instituttets/avdelingens langvarige gjester? 

Ja, en leder (personalgodkjenner i SAP) vil i UiB tilgang ha oversikt over de som er langvarige gjester ved sin enhet. Etterhvert vil man også ha denne oversikten i gjesteløsningen. 

Kan man delegere rettigheten til å registrere kortvarige gjester UiB tilgang?

Ja, rettigheten til å kunne registrere kortvarige gjester kan delegeres ved at ansatte eller langvarige gjester søker om å få denne rettigheten. 

Innføring og innvolvering

Blir det mulig å innføre UiB tilgang stegvis, altså avdeling for avdeling?

Nei, det er ikke teknisk mulig å innføre et brukeradministrasjonssystem stegvis. Vi vil i praksis slå av SEBRA for så å slå på UiB tilgang. 

Vil administrasjonssjefer, godkjennere og andre interessenter involveres i det som skjer ved overgangen til UiB tilgang? 

Ja, prosjektgruppen kan komme ut til hver avdeling for å informere om endringene. Det vil også bli laget ny dokumentasjon og brukerveiledninger for alle funksjoner. Dette blir tilgjengelig i UiBhjelp.

Kildesystem (SAP, FS, Gjesteløsning)

Hva hvis en ansatt eller gjest mangler sluttdato? 

For UiB tilgang vil en manglende sluttdato føre til at brukerkontoen ikke avsluttes. Det vil ikke være mulig å registrere en langvarig eller kortvarig gjest uten sluttdato. For å kunne avslutte en brukerkonto ved fratredelse for en ansatt, må en sluttdato være registrert i SAP. 

UiB tilgang-prosjektet har tett dialog med Lønnsseksjonen og BOTT ØL-prosjektet for å sikre at dette kommer på plass så snart som mulig. 

Hva er SAP?

Lønnssystemet.