Hjem
Ansattsider

Regler for flagg ved UiB

Her finner du retningslinjer for flagg ved UiB

Hovedinnhold

Generelt 

  • Som statsinstitusjon skal UiB flagge med statsflagg på alle stenger. 

  • Dersom UiB disponerer stenger som ikke er i bruk, bør disse vurderes fjernet (dersom de ikke er fredet). 

  • Ingen stenger skal stå «nakne». 

  • Alle stenger på UiB sitt område er sidestilt, uavhengig av plassering. 

  • Ingen stenger er «viktigere» enn andre. 

  • Flaggtidene opp/ned regnes som «senest».

  • Eksempelvis kan heising av flagg påbegynnes kl 07:30 i sommerhalvåret, men ikke avsluttes etter kl 08:00. 

  • Statsflagget skal ikke heises ved høytideligheter av helt privat karakter, uten ifm. vedkommende statsinstistusjons (UiB) utøvende virksomhet. 

  • Det skal ikke heises andre nasjoners flagg på statlige flaggstenger. 

For nærmere bestemmelser om offisielle flaggdager, andre hendelser eller interne arrangementer se tilhørende pdf dokument om flagging ved UiB.