Hjem
Ansattsider

Ansettelsesforholdet

Rutinebeskrivelser ved forlengelser av stipendiat og postdoktor, 12-månedersvurdering (2.5.5 nr. 3), arbeidstid, sykefraværsoppfølging, ferie, permisjoner, lønn og betingelser.