Hjem
Ansattsider

Bookitlab

Bookitlab gjør det enkelt for studenter og forskere å finne og bruke instrumenter. Man kan søke på tvers av hele UiB, og man kan også søke etter utstyr hos NTNU og UiO.

Hovedinnhold

UiB har i samarbeid med NTNU og UiO et felles bookingsystem for instrumenter kalt BookitLab.

  • Systemet er laget for booking og administrering av forskningsinfrastruktur. 
  • Systemet blir benyttet for reservasjon av utstyr, registrering av utlån, bestilling av tjenester og varer fra laboratorier.
  • BookitLab samhandler med institusjonene sitt økonomisystem (DFØ/Unit4 ERP). Prosjekter hentes fra prosjektmodulen og faktureringen er automatisert.
  • Systemet gir god oversikt over instrumenter og tjenester både innad og på tvers av universitetene.
  • Pålogging med Feide

Hvem kan ta i bruk BookitLab?

Alle leiested og kjernefasiliteter ved UiB kan ta i bruk BookitLab. Ta kontakt via UiBhjelp for å få en demonstrasjon av hva det kan benyttes til og for å få hjelp til å komme i gang. Bookitlab kan øke innteningen til leiestedet ved å automatisere bokføring av brukerbetaling.

Hva skal til for å registrere ditt leiested i BookitLab og komme i gang?

Før leiestedet kan settes i produksjon, vil administratorene få 3 x 2 timers opplæring i løpet av noen få uker. Vi gjennomgår alle mulighetene som finnes i BookitLab og vil tilpasse oppsettet etter leiestedet sitt behov.

Alle administratorer deltar i teamet Bookitlab for Administrators der det gis informasjon og man kan diskutere med andre.

Prosjekter administrert av UiB kan være egenfinansierte (grunnbevilgning) eller bidrags/oppdragsprosjekter
Prosjekteier bes fylle ut skjema og sende dette videre på epost til nærmeste prosjektøkonom. 

Prosjekter administrert utenfor UiB - eksternt salg (eks. HelseBergen)
Prosjekteier bes fylle ut skjema for eksterne prosjekter og sende det til mic@uib.no

Er du prosjektøkonom og har ansvar for å opprette prosjekter i BookitLab? 

Se vedlagt brukerveiledning for prosjektøkonomer og BDM

Prosjekter administrert av UiB kan være egenfinansierte (grunnbevilgning) eller bidrags/oppdragsprosjekter
Prosjekteier bes fylle ut skjema og sende dette videre på epost til nærmeste prosjektøkonom. 

Prosjekter administrert utenfor UiB - eksternt salg (eks. HelseBergen)
Prosjekteier bes fylle ut skjema for eksterne prosjekter og sende det til mic@uib.no

Er du bruker/student/prosjektleder og skal benytte BookitLab?

Du logger inn i Bookitlab med din Feide bruker. 

For at du skal kunne gjøre reservasjoner i BookitLab, må du være tilknyttet et prosjekt. Det er prosjektøkonomene i samarbeid med prosjektlederne som oppretter prosjekter i bookingsystemet. Spør din faglige leder om prosjekttilgang.

Brukere av BookitLab kan laste ned brukerveiledning her (på engelsk).

Prosjekter administrert av UiB kan være egenfinansierte (grunnbevilgning) eller bidrags/oppdragsprosjekter
Prosjekteier bes fylle ut skjema og sende dette videre på epost til nærmeste prosjektøkonom. 

Prosjekter administrert utenfor UiB - eksternt salg (eks. HelseBergen)
Prosjekteier bes fylle ut skjema for eksterne prosjekter og sende det til mic@uib.no