Hjem
Ansattsider
Seminar

Det er fortsatt ledige plasser! Genmodifisering i et forskningsetisk lys – Er det uetisk å ikke satse på GMO?

Den norske genteknologiloven har vært uendret i 30 år. Samtidig har det skjedd en revolusjon innen genteknologiske metoder de siste 10 årene. I 2020 ble det satt ned et genteknologiutvalg av Solberg regjeringen som bl.a. skulle redegjøre for utviklingen av genteknologi, og komme med anbefalinger om regulering. Tirsdag 6. juni 2023 la Genteknologiutvalget ved utvalgsleder Anna Wargelius fram utredningen for politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet.

Hovedinnhold

Den norske genteknologiloven har vært uendret i 30 år. Samtidig har det skjedd en revolusjon innen genteknologiske metoder de siste 10 årene. Dette ble markert med tildeling av Kavliprisen i 2018 og Nobelprisen i kjemi i 2020 til Jennifer Doudna og Emanuelle Charpentier for oppdagelsen av genredigering i bakterier og videre utvikling av dette til en generell metode – CRISPR-Cas9 som revolusjonerer biovitenskap, bioteknologi og medisin.

I 2020 ble det satt ned et genteknologiutvalg av Solberg-regjeringen som bl.a. skulle redegjøre for utviklingen av genteknologi, og komme med anbefalinger om regulering. Tirsdag 6. juni 2023 la Genteknologiutvalget ved utvalgsleder Anna Wargelius fram utredningen for politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet. I et debattinnlegg i Dagsavisen 12 juni skrev NOU-flertallet at "Det er uetisk å la være å bruke genteknologi som kan bidra til å løse pressende globale utfordringer". I dette seminaret vil vi få en presentasjon av genteknologiutvalgets utredning, i tillegg til flere korte innlegg etterfulgt av en debatt om genteknologien sett i et forskningsetisk lys.

Program

Moderator: Siri Kleiven Strøm
Velkomst v/viserektor Benedicte Carlsen og professor Lise Øvreås

Lovgivning, etikk & samfunnsbehov (kl. 09.10.-10.10)

InnledereTittel
Anna Wargelius -  Utvalgsleder og forskningssjef HavforskningsinstituttetPresentasjon av genteknologiutvalgets utredning, NOU 2023: 18 Genteknologi i en bærekraftig framtid
Håvard Ø. Eggestøl - Seniorrådgiver i Bioteknologirådets sekretariatBærekraftig utvikling, genteknologi og matsystemet
Espen Gamlund – professor i filosofi, UiBHvordan skal vi tenke etisk om genteknologi?
Pause 

Forskerperspektivet (kl. 10.20–11.00)

InnledereTittel
Sigrid Bratlie - prosjektleder genteknologi, NCE Heidner BioclusterGenteknologi i skjæringspunktet mellom vitenskap og samfunn
Eivind Dale Valen – Bioteknologirådets sekretariatHvordan fungerer CRISPR og hvilke muligheter innen genredigering har vi i dag?
Pause 

Paneldebatt (kl 11.10.-12.00)

«Når er det problematisk å forske på genmodifisering og når er det uetisk å la være»

Deltagere

Espen Gamlund
Sigrid Bratlie
Eivind Dale Valen
Anna Wargelius

Lunsj