Hjem
Ansattsider

Myndighetskart

Oversikt over intern fordeling av myndighet og fullmakter, samt regler for delegasjon ved institusjonen.

Hovedinnhold

Den myndigheten som i henhold til universitets- og høyskoleloven (uhl) og annet grunnlag er lagt til Universitetet i Bergen, ligger i utgangspunktet hos Universitetsstyret. Alle beslutninger ved institusjonen som er truffet av andre organer enn Universitetsstyret, treffes på styrets vegne og på dettes ansvar. Det påligger av denne grunn styret og andre overordnede organer å føre tilsyn med virksomheten til underordnede organer. Videre har Universitetsstyret rett og plikt til å fastsette virksomhetens interne organisering på alle nivåer.


Formålet med myndighetskartet er å gi en oversikt over intern fordeling av myndighet og fullmakter til å binde UiB overfor omverdenen, samt regler for delegasjon ved Universitetet i Bergen.

Myndighetskartet finner du her.