Hjem
Ansattsider

Årsbudsjett for UiB

Universitetet i Bergen sitt budsjett for 2021 ble vedtatt av Universitetsstyret 29. oktober 2020.