Hjem
Ansattsider

Byggeprosjekt

Større byggeprosjekt

Hovedinnhold

Endringer på UiB's bygningsmasse skal kun utføres i regi av Eiendomsavdelingen. Bruker skal definere egne behov, men Eiendomsavdelingen er ansvarlig for å finne optimale løsninger i samarbeid med bruker, sjekke forskriftskrav, engasjere arkitekt, interiørarkitekt, rådgivere, samt innhente priser fra entreprenører/leverandører.

Ved planlegging og større innkjøp av møbler og utstyr, er det Eiendomsavdelingen som prosjekterer dette sammen med bruker. Eiendomsavdelingen er innkjøpsansvarlig og forestår tilbudsinnhenting og kontrahering.

Bruker bør på forhånd ha avklart finansiering på tiltak som ikke inngår i Eiendomsavdelingens budsjetter.