Hjem
Ansattsider
Organ

Ph.d.-koordinatorforum

I dette nettverket samles administrative ph.d.-koordinatorene på fakultetsnivå og fra sentraladministrasjonen ved FIA.

Hovedinnhold

Nettverket er et forum for å diskutere administrative saker som gjelder tolkning av forskriftene, forslag til endringer i reglement, retningslinjer og avtalemaler, nyheter fra det nasjonale UHR-forumet, registreringspraksiser, fremdriftsrapportering og lignende.

Møtet arrangeres normalt tre til fem ganger i semesteret. Referat vil bli sendt ut til fakultetenes administrative ph.d.-koordinatorer. 

Liste over ph.d.-koordinatorer finnes i lenken nederst på siden.