Hjem
Ansattsider

Ph.d.-koordinatorforum

I dette nettverket samles administrative ph.d.-koordinatorene på fakultetsnivå og fra sentraladministrasjonen ved FIA.

Nettverket er et forum for å diskutere administrative saker som gjelder oppfølging av Handlingsplanen for forskerutdanning, forslag til endringer i reglement, retningslinjer og avtalemaler, nyheter fra det nasjonale UHR-forumet, registreringspraksiser, fremdriftsrapportering og lignende.

Møtet arrangeres normalt tre til fem ganger i semesteret. Referat vil bli sendt ut til ph.d.-koordinatorene. 

Medlemmer av forumet

Det humanistiske fakultet: Elisabeth Akselvoll

Det juridiske fakultet: Gunhild Brubakken 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Elisabeth Aase Sæther

Det medisinske fakultet: Torunn Olsnes og Marianne Heldal Stien

Det psykologiske fakultet: Helen Catherine Green og Arild Mellesdal

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Hanne Widnes Gravermoen

Fakultetet for kunst, musikk og design: Sol Sneltvedt

Forsknings- og innovasjonsavdelingen: Yngve Brynjulfsen og Marie Eide