Hjem
Ansattsider

Skilting

Planlegging og anskaffelse av skilt til universitetets bygningsmasse.

Hovedinnhold

Skilting ved UiB

Oppdatering og fornying av skilt ved UiB koordineres av skiltansvarlig ved Eiendomsavdelingen, og er et samarbeid mellom denne personen og kontaktpersoner ved aktuelle enheter. Dette er en kontinuerlig prosess.

Har du et konkret skilt-behov, ta kontakt med skiltansvarlig ved Eiendomsavdelingen.

Skiltene produseres ihht UiB sin skilthåndbok.

 

Kontorskilt

Har du et av UIB sine nye kontorskilt (ref skilthåndboken), kan du selv skrive ut navnelapp til skiltet ved å logge deg inn i UiB sin skiltdatabase med ditt vanlige brukernavn og passord, velge "Tekst til dørskilt", og følge instruksen videre i databasen. Navnelappene skrives ut på vanlig A4 ark.