Hjem
Ansattsider

Når du kontakter journalisten

Har du en konkret sak og vil nå ut til et allment publikum? Ta initiativ overfor media og introduser saken din selv!

Hovedinnhold

Du kan velge blant mange kanaler: publisering på nett, eksklusiv kontakt med en journalist, kronikk eller debattinnlegg, pressemelding eller invitasjon til et arrangement. Vi anbefaler ofte å ta direkte kontakt med én journalist fremfor å tipse mange samtidig. Dette øker sjansen for at saken din får omtale.

Hva er hovedbudskapet ditt? Hvem vil du nå? Hva vil du oppnå?

Hva gjør saken din aktuell akkurat nå? Kan den kobles til en nyhet eller debatt som allerede er på medias dagsorden?

Synes du saken passer best i avis, tv eller radio? Lokalt eller nasjonalt? Hva gjør saken interessant for akkurat dette mediets lesere/lyttere/seere?

En god historie for en journalist handler ofte om noe nytt, noe som berører mange, er konfliktfylt, bryter med det normale, eller noe som er lett å identifisere seg med. Fyller din sak noen av disse kriteriene?

Kan du tilby et innblikk i forskningsprosessen? En person som gir saken et ansikt, gode bilder og/eller et spissformulert hovedpoeng? Alt dette vil øke medias interesse.

Tenk enkelt når du tar kontakt med journalisten. Forklar kort hva saken dreier seg om, hvem den angår og hvilke praktiske følger den kan få. Konsentrer deg om det viktigste poenget.

Ha klar noen oppsummerende punkter og fakta som du kan sende på e-post etter telefonsamtalen. Dette hjelper journalisten og forebygger misforståelser.

Tips ett medium av gangen. Hvis de ikke følger opp innen avtalt/rimelig tid, kan du gå videre til andre medier.

Ta gjerne kontakt med en kommunikasjonsrådgiver hvis du ønsker noen å sparre med før du kontakter media.

Les mer om intervjusituasjonen i brosjyren «Møt mediene» (pdf)