Hjem
Ansattsider
Campus og bygg

Internhusleie

Her finner du informasjon om internhusleieordningen ved UiB

Hovedinnhold

Internhusleie

Universitetsstyret vedtok i møte 11.02.10 innføring av ny internhusleieordning ved UiB. Ordningen ble innført med virkning fra 01.07.10.

Hovedtrekk ved ordningen

Internhusleien beregnes på grunnlag av bruttoarealet som det enkelte fakultet eller avdeling disponerer. Det inngår 3 komponenter i leiekostnadene for arealene:

  • Husleie, som varierer med priskategorisering av byggene ut fra byggenes egnethet
  • Driftskostnader (driftskostnader, renhold, energi, avfall, vakthold)
  • Felleskostnader (Skatter, og avgifter, administrasjon)

Tjenester og leveranser fra Eiendomsavdelingen

Her finner du overordnet beskrivelse av Eiendomsavdelingens tjenesteleveranser til enhetene ved UiB.

Her finner du en detaljert oversikt over Eiendomsavdelingens tjeneste- og leveranseomfang.

Areal- og byggoversikt

Retningslinjer

Det er utarbeidet en kortfattet beskrivelse av retningslinjer for internhusleie

Fremleie

Det er mulig å fremleie arealer til andre brukere etter avtale med Eiendomsavdelingen. Retningslinjer for dette fremgår av fremleieavtalen.