Hjem
Ansattsider

Målbruk ved UiB

I tillegg til den språkpolitiske målsettinga skal UiB følge reglane i Språklova når det gjeld bruk av bokmål og nynorsk på nett, papir og i sosiale medium.

Hovedinnhold

Språklova
Språklova krev at minimum 25 prosent av tekstane på nett og i trykksaker skal vere på nynorsk, og at alle som skriv til UiB skal få svar i same målform. Nynorskkravet gjeld ikkje for interne tekstar mynta på tilsette.


Retningsliner for målbruk
Språkpolitiske retningslinjer for UiB skal stimulere til auka bruk av nynorsk ved universitetet. 


Rapportering
Sentrale statsorgan under departementsnivå rapporterer kvart år om bruken av bokmål og nynorsk til Språkrådet.