Hjem

Ansattsider

EUs rammeprogram H2020

Horisont 2020 er EUs største forsknings- og innovasjonsprogram noen sinne, og har nær 80 milliarder Euro til fordeling over en periode på syv år (2014–20). I Kunnskapsdepartementets Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU, Horisont 2020 og ERA, slås det fast at Horisont 2020 skal bidra til bærekraftig økonomisk vekst og europeisk konkurranseevne, til å utvikle verdensledende forsknings- og innovasjonsmiljøer og til å håndtere de store samfunnsutfordringene.


UiBs nettside for H2020: http://www.uib.no/en/horizon2020