Hjem
Ansattsider

Drift av undervisningsrom

Informasjon om inventar m.m i undervisningsrommene.

Eiendomsavdelingen (EIA) har oppfølgingsansvar for ca. 230 av 350 av UiBs UV-rom.Primært er EIAs oppgave å sørge for at UV-rommene er funksjonelle og utrustet i tråd med vedtatte standarder. Også It-avdelingen har ansvar i forhold til drift av UV-rom ved UiB. IT-avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av AV-utstyret i UV-rommene.

Ukentlige sjekkrunder:

Eiendomsavdelingen ved driftsområdene gjennomfører ukentlige sjekkrunder i UV-rommene.

På de ukentlige sjekkrundene kontrolleres:

 • Møbler, bord/stoler
 • Tavler, whiteboard, lerret
 • Spesialmøbel, talerstol/ugle
 • Gardiner/solavskjerming
 • Bossbøtter (antall / størrelse)
 • Renhold generelt
 • Belysning 
 • El. installasjoner 
 • Varme, kjøling, vask og ventilasjon
 • Overflater som tak, vegger, gulv
 • Adgangskontroll med lås/beslag
 • Dører
 • Vinduer
 • Flyttbare skillevegger/romdelere

Avvik utbedres enten umiddelbart eller registreres i Behovsmeldingen for senere utbedring.

 

Infoplakat i UV-rom

Eiendomsavdelingen har laget en informasjonsplakat som henger i alle Uv-rom som driftes av EIA. Formålet er å bidra til bedre orden i Uv-rom, gi kontaktinfo for melding av feil/mangler og informasjon om branninstruksen.

 

Inventar i UV-rom

Eiendomsavdelingen arbeider for å standardisere inventaret i UV-rom. Inventaret skal i utgangspunktet ikke fjernes fra UV-rommet. Antall bord og stoler skal være i tråd med oppgitt antall på oppslag i UV-rommet. Dersom Eiendomsavdelingen oppdager store avvik mhp. bord og stoler suppleres det fortrinnsvis med tilgjengelig inventar fra lager.

Eiendomsavdelingen ønsker i mest mulig grad felles utrusting av UV-rom.

Pt. utrustes UV-rommene med følgende inventar:

Rom med ordinær undervisning:

 • bord, sammenleggbare 120x40, 2 plasser - bjørk / tilpasset øvrig inventar
 • stol m/4 bein
 • foreleserstol m/ fotkryss og hjul, egen farge
 • kateter 140x70, m/ CPU holder, kabelbrønn m/lokk, el. hev/senk (i samråd med IT-avdelingen) - bjørk / tilpasset øvrig inventar
 • skap for oppbevaring av rekvisita, sjalusiskap - bjørk / tilpasset øvrig inventar
 • veggtavle wb - tilpasses rommet
 • lerret
 • papirkurv
 • blendingsgardiner (ved behov)

Rom med PC-undervisning:

 • bord, sammenleggbare 180x180, 2 plasser - bjørk / tilpasset øvrig inventar
 • stol m/fotkryss
 • foreleserstol m/ fotkryss og hjul, egen farge
 • CPU-holder, ledningsoppheng
 • kateter 140x70, m/ CPU holder, kabelbrønn m/lokk, el. hev/senk (i samråd med IT-avdelingen) - bjørk / tilpasset øvrig inventar
 • skap for oppbevaring av rekvisita, sjalusiskap - bjørk / tilpasset øvrig inventar
 • veggtavle wb - tilpasses rommet
 • lerret
 • papirkurv
 • blendingsgardiner (ved behov)

Standardisering av kateter:

 • i samarbeid med IT-avdelingen tilpasset AV-utstyr
 • to typer for hhv. større og minder AV-rom

 

Utskiftning/supplering av inventar

Eiendomsavdelingen skifter fortløpende ut inventar som er ødelagt. I utgangspunktet benyttes ledig materiell fra lager for å supplere inventar i UV-rom.

På sikt ønsker Eiendomsavdelignen å skifte ut eldre inventar i UV-rommene med nytt standardisert inventar. Utskiftningstakten avhenger av disponible budsjetter og kapasitet til gjennomføring.

 

Opprusting av UV-rom

Eiendomsavdelingen kartla i 2009 standarden på alle UiBs UV-rom og arbeider for å oppgradere standarden på UV-rommene.

Avhengig av budsjettsituasjonen settes det hvert år av midler til oppgradering av UV-rom. Herunder både oppgradering av flater som tak, vegger og gulv, men også utskiftning av inventar.

Eiendomsavdelingen har i 2009/2010 jobbet med å oppgradere de UV-rommene som kom dårligst ut i kartlegging av tilstanden. Fra 2011 planlegger vi å oppgradere UV-rom i større grad per bygg.