Hjem
Ansattsider
Utleielokaler

Leie av undervisningsrom (UV-rom)

Når undervisningen er planlagt for kommende semester åpnes det opp for å leie ut ledig kapasitet i UV-rom. Dvs. at UV-rom for vårsemesteret kan bookes fra ca. 1.desember og for høstsemesteret fra ca. 1.juni.

Hovedinnhold

UiB leier normalt ikke ut lokaler til eksterne interesser og tiltak som ikke er knyttet til Universitetets virksomhet.

UV-rommene leies ut uten noen form for konferanseservice. Det er imidlertid mulig å bestille IKT-støtte hos IT-avdelingen, forutsatt ledig kapasitet.

UV-rommene er ikke festlokaler og skal ikke brukes til denne typen arrangement.

Info om UV-rom på denne siden gjelder fortrinnsvis UV-rom som administreres av Eiendomsavdelingen.

Typer UV-rom og priser ved leie

UV-rommene er delt inn i ulike kategorier ut fra antall plasser.

  1. Auditorium:UV-rom med fastmontert inventar og amfirom uansett møblering.UiBs auditorier har fra ca. 50 til 350 plasser.
  2. Seminarrom:UV-rom med løst inventar fra 26 til ca. 100 plasser. Seminarrommene varierer i størrelse og utforming.
  3. Grupperom:UV-rom med løst inventar fra 10 til 25 plasser. Grupperommene varierer i størrelse og utforming.
  4. Kollokvierom:UV-rom med løst inventar fra 1 til 9 plasser. Kollokvierommene varierer i størrelse og utforming.

Ved å gå inn på bookingsystemet, Webrombooking, vil man kunne finne fram til det enkelte UV-rom og se en beskrivelse av rommet, inkl. hvilken utrustning rommet har. De fleste rommene presenteres også med bilder av rommet.

Obs. søknad om å leie eller bruke UV-rom må sendes inn minimum 3 arbeidsdager før arrangementet skal avholdes. 

Leiepriser UV-rom (utover regulær, timeplanlagt undervisning) - pr. 01.01.23. Prisen på UV-rom varierer ut fra antall plasser i rommet. 

Betalingssatsene for undervisningsrom er inndelt i disse takstgrupper:

Takstgruppe

Lokale

PlasserPris pr. time
1Auditorium> 2502.000
2Auditorium150 – 2491.650
3Auditorium100 – 1491050
4Auditorium
/ Seminarrom
26-99700
5Grupperom10-25450
6Kollokvierom1-9450

Det gjelder egne priser for Seminarrom E i Studentsenteret - 48 plasser: kr. 800

Dette er priser ved utleie til eksterne aktører.

UiB's enheter (fakultet, institutt, sentraladministrasjonen, BM, UB) betaler 1/3 av prisen ved interne arrangementer. For Thormøhlensgt. 51, Vitensenteret betaler også interne enheter full pris.