Hjem
Ansattsider

Rekruttering og studentinformasjon

Studentinformasjon og studentrekruttering består blant annet av nettsider, markedsføring, skolebesøk og Åpen dag.

Hovedinnhold

Informasjonsarbeidet mot potensielle studenter ved UiB begynner allerede ved besøk på ungdoms- og videregående skoler. Nåværende UiB-studenter har egne studentsider.

Møtested for studentinformasjon

Redaksjonsrådet for studieinformasjon og Nettverket for studentinformasjon er uformelle møtesteder for sentraladministrasjonen og representanter fra fakultetene. Her diskuteres saker som handler om informasjon til potensielle og etablerte studenter.

Kontaktpersoner

Redaksjonsrådet for studieinformasjon: Marianne Manchanda Kvamme,  Nettverket for studentinformasjon: Marit Bergheim

Behov for rådgiving? Annet?

Du kan melde inn ditt behov til hjelp.uib.no