Hjem
Ansattsider

Utforming av doktorgradspressemeldinger

Hovedinnhold

Levering

Doktorgradspressemeldinger skal lastes opp i Avhandlingsportalen

Utforming

Doktorgradspressemeldingen er beregnet på journalister, nyhetsredaksjoner og et vanlig avislesende publikum. Derfor er det viktig at både tekst og tittel er allment forståelige og gode.

For at pressemeldingen skal bli lagt merke til og lest, og eventuelt fanges opp i nyhetsmediene, er det viktig å ta høyde for følgende i utformingen:

 • Tittelen må være kort og fengende, og fange det sentrale ved avhandlingen.
 • Begynn med det viktigste først: konklusjoner og resultater av forskningen!
 • Fortell om konsekvenser av forskningen, eventuelt praktiske følger.
 • Skriv enkelt, unngå komplisert fagterminologi. Tenk deg at mottakeren er en oppegående, nysgjerrig tenåring som skal forstå det du skriver.
 • Vær nøye med at alle praktiske opplysninger er med, og er korrekte.
 • NB! Pressemeldingen skal alltid skrives på norsk.

Pressemeldingens lengde

 • Tittel: Maks 60 tegn med mellomrom
 • Brødtekst: Maks 2000 tegn med mellomrom
 • Personalia: Maks 500 tegn med mellomrom.

Foto

Kandidatene kan selv levere inn bilder til pressemeldingen. Siden bildene skal benyttes i trykkmedier, kreves det høyere oppløsning på bildene enn til nett. Bildet kan være enten farge eller sort/hvitt, og sendes elektronisk som eget vedlegg (ikke lagt inn i et Word-dokument).  (Minimumskrav: 301 (B) x 388 (H) pixels, oppløsning 170 dpi.)

Kommunikasjonsavdelingen tilbyr ikke lenger tjeneste for fotografering av portretter. 

Det er ikke nødvendig med profesjonelle portrettbilder til pressemeldingen. Om man likevel ønsker det, kan slike bildes avtales gjennom rammeavtalen, eller tas i ordinære fotobutikker som tilbyr digitale passfoto eller liknende. Sjekk også om det er interne fototjenester ved ditt fakultet eller institutt.

Hvis du trenger informasjon eller råd i forbindelse med foto o.a., ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen.

Mal for pressemeldingen

 • Tittel: Kort og fengende (maks 60 tegn m. mellomrom)
 • Innledning: Navn, ukedag og tittel på avhandlingen. Døme: Ola Nordmann disputerer fredag 15. september 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Livet under vannet”
 • Brødtekst: Kort om hva avhandlingen dreier seg om (maks 2000 tegn m. mellomrom)
 • Personalia: Informasjon om kandidaten (maks 500 tegn m. mellomrom)
 • Kontaktinfo: Telefonnummer og e-post kandidaten kan nås på. Sjekk at kandidaten har en ansattside på UiBs web.

Distribusjon

Pressemeldingen sendes ut på våre presselister i forkant av disputasen. Store redaksjoner lokalt og nasjonalt er dekket inn. Kandidaten kan oppgi ønsker om distribusjon til spesielle redaksjoner og lokalaviser.