Hjem
Ansattsider

Rekruttering

Uib.no, sosiale medier, markedsføring, skolebesøk, Åpen dag.

Hovedinnhold

Rekrutteringsarbeidet koordineres av Redaksjonsrådet for studieinformasjon. Her samarbeider fakultetene og sentraladministrasjonen om å planlegge og gjennomføre rekrutteringsarbeidet. Utdanningsutvalget og dekanene legger de stategiske føringene for arbeidet.

uib.no/utdanning

På området formidles vårt studietilbud, livet som student og praktisk informasjon før man søker og ankommer. 

Mye av innholdet er laget for å få gode treff i søkemotorer.

Visning og vedlikehold av vårt studietilbud på nett
Studieprogram og emner som vises på uib.no hentes fra FS. Er det feil eller mangler på et studieprogram eller et emne på nett? Se her for hvordan finne ut av hvor feilen skal rettes i FS.

NB! Får du henvendelser fra Kursguiden eller andre private aktører på nett - ta kontakt med oss.

Markedsføring

Vi bruker digitale markedsføringskanaler (f.eks Facebook og Google Adwords) for å synliggjøre UiB.

Sosiale medier

Universitetet i Bergen bruker blant annet Facebook og Instagram for å rekruttere potensielle studenter. 

Skolebesøk

UiB besøker de fleste videregående skoler i Norge.

Skoleturneene blir arrangert sammen med de andre universitetene i Norge. Se www.studieorientering.no for mer informasjon. 

Åpen dag

Arrangementet har som mål å vise frem fagmiljøene ved UiB og motivere elever til å søke høyere utdanning. Åpen dag ble arrangert for første gang i 2015. Les mer om rammene for Åpen dag.