Hjem
Ansattsider

Privatister - kandidater uten studierett

Opptak av privatister/kandidater uten studierett gjennomføres på hvert fakultet.

Hovedinnhold

Hva er en privatist?

Privatister tas opp til enkeltemner på semesterbasis. Privatistretten kan normalt bare brukes til emner uten obligatoriske aktiviteter. 

Privatister tas ikke opp til studieprogram og får dermed ikke

  • rett til å delta i gruppe-/seminarundervisning
  • motta veiledning
  • tilgang til Mitt UiB
  • semesterkort
  • rettigheter som student
  • adgang til å søke støtte fra Lånekassen.

Eksamensavgift

Privatister må betale en eksamensavgift:

  • Inntil 15 studiepoeng: kr. 3000,-
  • Inntil 30 studiepoeng: kr. 5000,-
  • Inntil 60 studiepoeng: kr. 8000,-