Hjem

Ansattsider

Leie av Sammen kantiner

Vi gjør oppmerksom på at kantinene har renhold om morgenen i ukedager. Derfor kan det være behov for at den som leier selv må se over lokalet i forkant av et arrangement og ev. tørke over bord, stoler og gulv.

Hvem får bruke Sammen kantinene?

Det er ulike kriterier for hvem som kan bruke den enkelte kantine. De fleste kan brukes av både ansatte og studenter ved det fakultetet som kantinen er lokalisert ved.

Bruksområde

Sammen kantinene kan benyttes til sosiale samlinger og festarrangementer. Noen av kantinene har egne regler for hvilke type arrangement som kan holdes.

Regler for bruk av Sammen-kantiner etter ordinær brukstid.

Kantiner for leie

  • BB-bygget, Jonas Lies vei 91
  • Jussbygget, M. Lagabøtes plass 1
  • Odontologen, Årstadveien 19
  • Psykologisk fakultet, Christies gate 12
  • Realfagbygget, Allegaten 41
  • SV-fakultetet, Fosswinckelsgate 6/10

Søknadskjema

Kantinen i Christies gate 18 administreres av Arrangementskontoret,
bookingkantine@uib.no

Priser for leie per 01.01.18

  • Kantiner generelt - kr. 4 400,- inkl. renhold
  • Kantine BB-bygget, Jonas Liesvei 91 - kr. 6000,- inkl. renhold
  • Kantine L. Meltzers hus, Fosswinkelsgt.6 (for studentarrangement) - kr. 1 500,- inkl. renhold

En forutsetning for å leie Sammen-kantinene, er at man benytter Sammen sitt cateringstilbud.