Hjem
Ansattsider

Opptak til etter- og videreutdanning

UiB Videre har ansvar for opptak av alle videreutdanningsstudenter og for registrering i FS av etterutdanningsstudenter.

Fortsatt ledige plasser på videreutdanning ved UiB til høsten
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forberedelse av opptak 

  • 10. mars: Fakultetene melder sine etter- og videreutdanningsemner for kommende studieår og oversender detaljert undervisningsplan for emner som skal gå i påfølgende høstsemester. Lånekassen skal ha oversikt for et helt studieår over hvilke emner som skal tilbys, og derfor er det særs viktig at fakultetene bekrefter høst- og våremnene innen fristen 10. mars

  • 10. september: Fakultetene bekrefter sine etter- og videreutdanningsemner for påfølgende vårsemester, og oversender detaljert undervisningsplan for disse emnene.

Sammen med bekreftelse må også følge informasjon for publisering av hvert enkelt EVU-emne (pris, timeplan for undervisning, sted for undervisning, vurderingsdato mm).  

Videreutdanningsemnene lyses ut på uib.no/videre og søknader registreres i EVU-web 

Behandle søknader

Registrering av søkere

  • Søkere legger inn elektronisk søknad til det enkelte emnet i Søknadsweb for etter- og videreutdanning (EVU-web) innen søknadsfristen.
     
  • Søknader registreres i EVU-modulen i FS. Søkerne tas opp på bakgrunn av opptakskrav spesifisert i emnebeskrivelsen. Se Opptakskrav til videreutdanning.  

Når søknadsfristen er gått ut, avklarer UiB Videre i samråd med institutt om det er tilstrekkelig søkergrunnlag til at kvalifiserte søkere får tilbud om studieplass.  Det tas hensyn til at 15-30 % av søkerne erfaringsmessig kan takke nei til studieplass.

Tilbud om studieplass 

UiB Videre sender tilbudsbrev med svarfrist til søker på e-post fra FS. Søker svarer via EVU-web. Dersom det er tvil om det er nok deltakere til at emnet kan settes i gang når svarfristen er gått ut, avklares dette med fagansvarlig institutt. 

Registrere studenter 

UiB Videre registrerer de studentene som har tatt i mot studieplass med studierett kun på emnet de er tatt opp til. Varigheten tilpasses de enkelte emner – noen emner går over mer enn ett semester.  Deretter blir studenten semesterregistrert, undervisningsmeldt og vurderingsmeldt. Også når det gjelder emner over mer enn ett semester er det UiB Videre som semesterregistrerer og vurderingsmelder studentene hvert semester. 

Bekreftelse på opptak 

Bekreftelse på opptak sendes til søkere som har takket ja til plass. I tillegg til bekreftelse på at søker er tatt opp, semesterregistrert og evt vurderingsmeldt i emnet, inneholder bekreftelsen informasjon om praktiske forhold knyttet til oppstart av emnet, faktura på studieavgift, Lånekassen mm.