Hjem
Ansattsider

Markedsføring og rekruttering til EVU-studier

UiB Videre har ansvar for markedsføring av- og rekruttering til EVU-studier, i samarbeid med fagmiljøene.

Hovedinnhold

UiB Videre har ansvar for å markedsføre emnene og samarbeider tett med fakultet og institutter samt Studieadministrativ avdeling for øvrig mht innhold og kanaler for markedsføringen.

  • Nettsider: www.uib.no/videre
  • Sosiale medier: Facebook
  • Annonsering i relevante fagtidsskrifter etc.
  • Annonsering i søkenettverk som Google mm. 
  • Faktaark/brosjyrer
  • E-post/ direkte kommunikasjon med målgrupper og interessenter
  • Konferanser og arrangementer