Hjem
Ansattsider

Innkjøp – Det humanistiske fakultet

Bestilling av varer og tjenester for ansatte ved Det humanistiske fakultet.

Hovedinnhold

Du som er ansatt ved Det humanistiske fakultet skal benytte UiBhjelp ved bestilling av varer og tjenester, for eksempel bevertning, bøker, kurs og konferanser. 

Bestilling av varer og tjenester

I din bestilling oppgir du hva du ønsker å bestille, leveringstidspunkt, og hvor kostnaden skal belastes. 

Bestilling av reiser

Individuelle reiser for deg som er ansatt bestilles direkte hos reisebyrået Berg-Hansen. For gruppereiser eller bestilling for eksterne brukes skjema i UiBhjelp. 

Ny rutine for forsknings- og utdanningsstipend (FoU)
Har du vært eller skal på forskningsreise med varighet over 28 dager?

Instituttene på HF er med i en pilot i samarbeid med lønnskontoret for digital innsending av forskudd og oppgjør av lengre forskningsopphold (forsknings- og utdanningsstipend).

Fra mars 2024 skal alle skjema sendes digitalt via Selvbetjeningsportalen (DFØ) og manuelle skjema blir ikke lenger godkjent av lønnskontoret. Unntaket er hvis du har fått utbetalt forskudd for forskningsoppholdet før piloten startet opp. Da må også oppgjøret sendes på gammelt skjema.

Spørsmål?
Hvis du har spørsmål til ny rutine, ta kontakt med lønnkontoret via UiBHjelp eller post@lonnskontoret.uib.no

Reise samtidig som du er på forskningsopphold
Hvis du skal på reise under forskningsoppholdet som har annet formål og finansiering, ta kontakt med lønnskontoret. Det kan komme feilmeldinger hvis du legger inn en reiseregning i samme periode som forskningsoppholdet