Hjem
Ansattsider

Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d.

Gjennom ordningene Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. kan kandidater gjennomføre forskerutdanningen mens de er ansatt i en bedrift. Forskningsrådet kan støtte inntil 50 % av gjeldende stipendiatsats.

Hovedinnhold

Bedrifter og offentlig virksomhet kan søke Forskningsrådet om støtte til delfinansiering av en kandidats forskerutdanningsløp. Denne finansieringen kan danne grunnlag for opptak til ph.d.-programmet ved UiB. Informasjon om ordningen finnes i sin helhet på Forskningsrådet sin hjemmeside.

Nærings-ph.d.

Offentlig sektor-ph.d.