Hjem
Ansattsider
Mi Side - utfasing

Utfasing av Mi side

Mi side stenges helt ned 31. desember 2019

Mi side utfases
Mi side utfases
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Mi side ble utfaset til fordel for Mitt UiB før høstsemesteret 2016. UiBs fakulteter gikk da over på ny plattform. Selv om bruken av Mi side ble faset ut, har systemet fortsatt vært tilgjengelig for pålogging, lesing og nedlasting av innhold for tidligere brukere. 

Lesetilgang og mulighet for nedlasting opphører og Mi side stenges ned for godt per 31.12.2019. For å unngå at verdifull informasjon går tapt, vil gjenværende innhold håndteres på to måter:

(1) UiB tar ansvar for å flytte/tilgjengeliggjøre innhold som er av interesse for institusjonen. Dette er litteraturlister, emne- og studieprogrambeskrivelser. Det som hentes ut skal tilgjengeliggjøres i Studiekvalitetsbasen som skal få funksjonalitet for dette.

(2) Den enkelte bruker har fram til 31. desember 2019 fortsatt anledning til  å laste ned innhold  av individuell interesse – oppgaver, filer og annet innhold

Lenken til Mi Side er fortsatt: https://miside.uib.no