Hjem
UiB innovasjon
Sentre for forskningsdrevet innovajson

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Universitetet i Bergen koordinerer to Sentre for forskningsdrevet innovasjon og er partner i fire.

Hovedinnhold

SFI-ordningen fra Norges forskningsråd har som mål å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

SFI-ordningen utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

UiB koordinerer to SFI-sentre med oppstart 2020/2021:

UiB er i tillegg partner i fire SFI-sentre med oppstart 2020/2021:

SFI-er ved UiB som fikk støtte i runde II og III:

Universitetet i Bergen var koordinator for en SFI: Sea Lice Research Centre (SLRC), og partner i tre: Senter for miljøvenlig fangst (CRISP), CtrlAQUA - Senter for forskningsdrevet innovasjon innen lukket akvakultur og Big Insight.

UiB har også vært involvert i en tidligere SFI: Michelsensenteret for industriell målevitenskap og teknologi (gikk ut i 2015).