Hjem
Forskning
Sentre for forskningsdrevet innovajson

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Universitetet i Bergen er i dag partner i tre Sentre for forskningsdrevet innovasjon.

SFI-ordningen fra Norges forskningsråd har som mål å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i nært samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

SFI-ordningen utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

Universitetet i Bergen er koordinator for en SFI: Sea Lice Research Centre (SLRC), og partner i tre: Senter for miljøvenlig fangst (CRISP), CtrlAQUA - Senter for forskningsdrevet innovasjon innen lukket akvakultur og Big Insight.

UiB har også vært involvert i en tidligere SFI: Michelsensenteret for industriell målevitenskap og teknologi (gikk ut i 2015).