Hjem
Forskning i Front

Nyhetsarkiv for Forskning i Front

Eldre med kognitiv svikt og demenssykdommer er særlig sårbare fordi søvnen deres endres dramatisk. Mer lys skal hjelpe disse pasientene.
Universitetet i Bergen og Studentmeninger.no inviterer studenter og stipendiater til skrivekonkurranse i forbindelse med Forskning i Front. Temaet er avhengighet.