Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
GDPR

Samtykke ved bildebruk

Når du skal publisere eller dele bilder eller film der personer er motivet, må du forholde deg til personopplysningsloven. Den som har brukt/delt bildene eller filmen skal kunne dokumentere at et gyldig samtykke er gitt. Samtykket skal være frivillig, tydelig og informert.

Studenter juridisk fakultet
Nye personvernregler krever i mange tilfeller dokumentert samtykke for bruk av bilder. Fra venstre: Torodd Aastorp, Sofie Conley og Julie Lind studenter ved juridisk fakultet.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Hovedregelen er at det skal innhentes samtykke fra alle som fotograferes, som filmes eller som det gjøres lydopptak av. Samtykket skal kunne dokumenteres. 

Bilder som krever samtykke 

Dette er bilder der de enkelte personene er hovedmotivet. Dersom du skal publisere slike bilder på nett eller dele dem med andre, må du ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres. Dette gjelder også illustrasjonsbilder der «modeller» illustrerer en reell situasjon (studiesituasjoner, læringsmiljø etc).

Samtykkeskjema skal fylles ut av den som blir fotografert eller filmet. 

Fremgangsmåte

Fotograf må huske å ha lenke lett tilgjengelig for den som skal gi samtykke.

Samtykkeskjema fylles ut av den som blir fotografert eller filmet. 

Fyll også ut med e-postadressen til fotografen/den som skal publisere bildet for å lett kunne koble skjema og bilde.

Vedkommende tar også en «selfie» som legges inn i skjemaet for å kunne koble riktig bilde med riktig skjema i etterkant. (selfien vil ikke bli publisert, men er kun til intern kontroll for å være sikker på at rett bilde er koblet til rett navn og skjema)

Hver enkelt har rett til å be om å trekke samtykket i ettertid gjennom å henvende seg til fotosamtykke@uib.no 

Bilder som ikke krever samtykke 

Det finnes noen unntak for skriftlig samtykke. Disse kan tas og offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene ikke er krenkende for de som er avbildet. Dette er bilder som

  • Har aktuell og allmenn interesse
  • Situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet. 
  • Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.

Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et arrangement eller hendelser som har allmenn interesse. Personer som er en del av arrangementet (underholdning, talere etc), kan tas bilde av uten skriftlig samtykke.

Grensegang mellom hva som er et situasjonsbilde og hva som er et portrett, vil ofte være et definisjonsspørsmål. Innhent derfor alltid samtykke hvis du er i tvil.

Ønske om skjerming

Enkelte personer må eller ønsker av ulike grunner skjerme seg fra å bli tatt bilder av under arrangementer som omfattes av unntaksreglene. 

Når det gjelder bilder fra arrangementer som går inn under unntaksreglene for skriftlig samtykke, imøtekommer UiB denne utfordringen så langt det lar seg gjøre, ved å informere om at det blir tatt bilder ved arrangement. Personer som ikke ønsker å komme med på bilder, bes om å gi seg tydelig til kjenne ovenfor fotografen. 

Dokumentasjon av samtykke

UiB er i ferd med å etablere en ny løsning for lagring og tilgjengeliggjøring av bilder. I denne løsningen vil digitalt, signert samtykkeskjema kobles sammen med de aktuelle bildene. Fram til dette er på plass, har de som håndterer bilder/video/lydopptak ansvar for å lagre aktuelt materiale sammen med signert samtykke. 

Kontakt