Hjem
UiB FRAM
Delprosjektet «FRAMtid»

Bedre undervisningsplanlegging

Er det et misforhold mellom hvor mye undervisningsplanlegging betyr for de vitenskapelig ansatte sin tid og hvor lite ressurser som brukes både på opplæring og utførelse av oppgaven? UiB FRAMtid utvikler et nytt kompetansehevingstilbud for studiekonsulenter som jobber med undervisningsplanlegging.

Bilde av tannhjul
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Organisering av tid til forskning og undervisning må sees i sammenheng – god undervisningsplanlegging er god forskningsplanlegging.

UiB bruker systemet TP til timeplanlegging av undervisning og eksamen.

En viktig erfaring fra delprosjektet «FRAMtid» er at det er for lite kunnskap om hvordan TP fungerer og hvilken funksjonalitet som ligger i systemet – både i studieadministrasjon, instituttledelse og vitenskapelig stab.

Erfaringene hos fakultetene og instituttene er ulike. Men opplæringen i TP (og undervisningsplanlegging) oppleves generelt som for lite systematisk. I prosjektet har vi også sett at timeplanbehov ofte meldes inn på feil måte, noe som kan føre til dårlige timeplaner, administrativt merarbeid og frustrerte undervisere.

Noe av problemet ser ut til å være mangelfull eller dårlig kommunikasjon i leddene mellom fakultetsadministrasjonen, studieadministrasjonen på instituttene og den vitenskapelige staben. «Ingen» forstår hva som skjer før og etter sitt eget ledd.

Mye tyder også på at timeplanlegging ikke nødvendigvis er en prioritert oppgave på alle institutter. Det blir av og til sett på som en teknisk «plottejobb». I tillegg er det ofte stor utskifting blant timeplankonsulentene på instituttene.

Som et tiltak i «FRAMtid» utvikler vi derfor et nytt opplæringstilbud om undervisningsplanlegging for studiekonsulenter. Dette skal bli en egen modul i Kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter (KUSK). Modulen skal gi studiekonsulenter opplæring i hvordan TP fungerer, men også ta opp tema som:

  • Hvorfor er timeplanlegging viktig?
  • Hva er god undervisningsplanlegging?
  • Rolleforståelse og arbeidsdeling
  • Konteksten for undervisningsplanlegging - hva gjør de ulike leddene?

En pilot skal etter planen testes ut våren 2023.