Hjem
Institutt for fremmedspråk

Informasjon om eksamener ved IF

Hovedinnhold

Eksamensdatoer

Alle eksamensdatoer for skoleeksamener, hjemmeeksamener og andre innleveringsoppgaver skal være tilgjengelige i StudentWeb. Studentene må selv passe på at de ikke melder seg opp i emner som har eksamen samme dag og sjekke at de har valgt riktig emnekode. 

Link til Studentweb

 

En oversikt over dato og sted for skoleeksamener finner du på her.

Eksamenslokaler blir gjort offentlige senest 7 dager før eksamen.

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål? Kontakt oss på eksamen.if@uib.no

Vennligst bruk din student e-postadresse og oppgi ditt studentnummer.

 

 

 

Semesteroppgaver og hjemmeeksamener

Innlevering av semesteroppgaver, hjemmeeksamener og mappeoppgaver

Semesteroppgaver, hjemmeeksamener og mappeeksamener skal leveres i Inspera.  Du finner informasjon om og instruks for levering av digital hjemmeeksamen her.

Du logger inn på Inspera Assessment med vanlig UiB brukernavn og passord (velgFeide).

Filformat

Semesteroppgaver, mappeoppgaver og hjemmeeksamener skal som hovedregel lastes opp i Inspera i pdf-format. Dersom du ikke har muligheten til å konvertere oppgaven din til pdf på datamaskinen din, finnes det gratis løsninger for å gjøre dette på internett, som for eksempel: https://www.freepdfconvert.com/.

Antall ord

Antall ord for en semesteroppgave eller en hjemmeeksamen kan du finne i emnebeskrivelsen under "Vurderingsformer". Dersom det ikke skulle være oppgitt antall ord eller lengde på oppgaven, kan du kontakte emneansvarlig.

Sitatregler, kildebruk og plagiat

I forbindelse med innlevering av semesteroppgaver, mappeoppgaver og hjemmeeksamener ønsker instituttet å gjøre oppmerksom på at det ved IF brukes plagiatgjenkjenningsprogramvaren Urkund.

Det er derfor viktig at du siterer og refererer på rett vis. Dersom du skulle ha spørsmål angående sitering og kildebruk, vennligst sjekk sidene til Søk og skriv og nettsidene om hvordan du bruker kilder riktig

Andre ressurser

Spørsmål? Kontakt oss på eksamen.if@uib.no

Vennligst bruk din student e-postadresse og oppgi ditt studentnummer.

 

 

Skoleeksamen og digital skoleeksamen

Ved mange emner der skoleeksamen er eksamensformen brukes det datamaskin i steden for penn og papir. For å finne ut om din eksamen er en digital skoleeksamen kan du sjekke HFs eksamensoversikt.

Informasjon om digital skoleeksamen

Universitetet i Bergen bruker en nettleserbasert tjeneste -- Inspera Assessment -- som teknisk løsning for digital eksamen. Du tar med deg din egen datamaskin til eksamen. Skriftlig skoleeksamen gjennomføres med sikker nettleser for å stenge tilgang til hjelpemidler på maskinen din og på nett under eksamen. Det er ditt ansvar å laste ned og installere sikker nettleser på maskinen din før eksamensdagen.

Praktisk informasjon om digital eksamen (inkludert informasjon om sikker nettleser og søknad om lånemaskin) finner du her.

Du logger inn i Inspera Assessment med vanlig UiB brukernavn og passord (velgFeide).

I fanen "Demotester" er det satt opp en demotest for sikker nettleser, og du kan installere sikker nettleser på maskinen din når du åpner denne demotesten.

Studenter med lese- og skrivevansker anbefales å søke om tilrettelegging på vanlig måte.

Søknadsfristen er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med din lokale studieadministrasjon / infosenter på ditt fakultet / eller meld inn en sak på https://bs.uib.no/ (velg 'digital eksamen' i menyen til venstre) så vil du få svar på e-post så raskt som mulig.

Spørsmål? Kontakt oss på eksamen.if@uib.no

Vennligst bruk din student e-postadresse og oppgi ditt studentnummer.

 

 

Kandidatnummer, studentnummer og anonymitet

Både studentnummer og kandidatnummer finner du i StudentWeb.

Studentnummeret (6 siffer) vil følge deg alle år som student, mens du får tildelt et eget kandidatnummer (3 siffer) per emne du er vurderingsmeldt i

På alle eksamensinnleveringer skal du bruke kandidatnummeret, ikke studentnummeret.

Dette gjelder både skoleeksamener, semesteroppgaver, hjemmeeksamener og mappeinnleveringer. Du skal aldri bruke navn*. 

*(unntak for dette er masteroppgaver, der du kun skal bruke navn, ikke kandidat- eller studentnummer)

Spørsmål? Kontakt oss på eksamen.if@uib.no

Vennligst bruk din student e-postadresse og oppgi ditt studentnummer.

 

 

Innlevering av masteroppgaver

Generell informasjon om rutiner for masterstudiet, kontrakter, forlenging av kontrakt mm. finner du her.

Ordinære innleveringsfrister ved Det humanistiske fakultet er følgende:

  • Vårsemesteret: 1. februar og 15. mai kl. 13:00
  • Høstsemesteret: 1. september og 20. november kl. 13:00

Dersom en av disse datoene faller på en helge- eller helligdag, flyttes innleveringsfristen til første påfølgende virkedag.

Mastergradsoppgaver skal leveres i Studentweb

Du logger på via Feide med ditt vanlige UiB brukernavn og passord. 

Ting du bør ha klart før du leverer oppgaven:

  • Oppgavetittelen (Tittelen du skriver inn kommer på karakterutskrift, vitnemål og i BORA)
  • Sammendrag, dersom du vil gjøre det tilgjengelig i BORA.
  • Oppgaven må være i PDF-format. Vedlegget trenger ikke vere i PDF-format.
  • Start leveringen i god før tid før fristen. Det kan ta litt tid å skrive inn sammendrag og å laste opp filen/filene.

Mer informasjon om masterinnlevering, samt en brukerveileding finner du på MittUiB.

 

OM SENSUR OG MUNTLIG EKSAMEN

Kommisjonen på en masteroppgave består av (minst) én intern og én ekstern sensor.

Muntlig eksamen legges vanligvis mellom 2-4 uker etter levering. Hvis en dato passer veldig dårlig, kan en be eksamenskonsulenten om å ta hensyn til dette. Gi gjerne beskjed så tidlig som mulig.

Sensorveiledning

Spørsmål? Kontakt oss på eksamen.if@uib.no

Vennligst bruk din student e-postadresse og oppgi ditt studentnummer.

 

 

 

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen avholdes ved Universitetet i Bergen. Det forventes at studenten er til stede i Bergen under muntlig eksamen.

Som hovedregel skal det være minimum to sensorer til stede under muntlig eksamen, hvorav minimum én er ekstern, det vil si fra en annen utdanningsinstitusjon enn UiB. 

Informasjon om muntlig eksamen vil bli annonsert på Mitt UiB.

Spørsmål? Kontakt oss på eksamen.if@uib.no

Vennligst bruk din student e-postadresse og oppgi ditt studentnummer.