Hjem
Institutt for fremmedspråk
Nyhet

Spansklærererkonferanse

Helgen 24.-26. september holdt ANPE, spansklærerforeningen i Norge, sin 8. konferanse og Institutt for fremmedspråk, ved Xavier Llovet og Åse Johnsen, var vertskap.

Hovedinnhold

Spansklærerforeningen har gjennom flere tiår samlet spansklærere i Norge, uansett nivå de underviser på, til konferanser og kurs som har vært viktige faglige og sosiale møtepunkt for spansklærere fra hele Norge. Konferansen i år var hybrid med 40 deltakere som møttes i Bergen og 30 som deltok via Zoom. To av fellesforelesningene i år ble gitt av to anerkjente forelesere innen fagdidaktikk fra Spania: Adolfo Sánchez Cuadrado fra Universidad de Granada tok for seg begrepet mediering og hvordan dette kan trekkes inn i språkundervisningen og Olivia Espejel, fra Universitat de Barcelona holdt et verksted om fjernsamarbeid og bruk av IKT i språkundervisning. 

Videre var det innlegg om fagfornyelsen, elevmedvirkning, evaluering mm. og en rekke gode eksempler på hvordan man fremmer elevaktivitet i klasserommet.

Fredag kveld var det konsert med musikk fra Andesfjellene av Carlos Salinas og Rodrigo Simbaña.

Konferansemiddagen ble holdt på traktørstedet hvor presidenten og initiativtaker til foreningen, José María Izquierdo, ble takket av for sin innsats av påtroppende leder i foreningen, Berit Grønn fra Høgskolen i Østfold. Vår fagdidaktiker i spansk, Xavier Llovet, ble valgt inn i styret som representant for Vestlandet. 

Tre norske forlag var representert på konferansen og bøker fra Fagbokforlaget og tilgangskoder fra det spanske forlaget Campus Difusión ble loddet ut på slutten av konferansen.