Hjem
Institutt for fremmedspråk

Strategiplan for Institutt for framandspråk 2020-2022

Strategi og tiltaksplan for IF 2020-2022 vart vedtekne av instituttrådet 4. desember 2019. Nedanfor ligg det lenke til planane, saman med lenke til dei førre strategiplanane (2012-2015 og 2016-2019).

Hovedinnhold