Hjem
Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Aktiviteter

Forskerskolens aktiviteter

Hovedinnhold

  • Forskerskolen i IKT arrangerer en årlig samling for alle ph.d.-kandidater som er tatt opp i Institutt for informatikks ph.d.-program. Samlingen er på 2-3 dager og arrangeres i eller i nærheten av Bergen. Forskerskolen dekker kostnadene (reise, overnatting, mat) til alle ph.d.-kandidater som er tatt opp i instituttets ph.d.-program.
  • Forskerskolen i IKT arrangerer et kurs på Eksternfinansiering: Introduksjon i søknadsskriving. (planlagt annethvert år)
  • Forskerskolen i IKT arrangerer et kurs på vitenskapelig skriving. (planlagt annethvert år)
  • Forskerskolen i IKT arrangerer jevnlige møter (ICT PhD Forum) for ph.d.-kandidater som er tatt opp i instituttets ph.d.-program. Møtene arrangeres av kandidatene selv. Et møte begynner vanligvis med en (eller to) kort(e) presentasjon(er), etterfulgt av en mer uformell sesjon med diskusjoner og nettverksbygging. Fra og med 2022 blir noen forumsmøter arrangert sammen med Institutt for informatikks postdoktorer.
  • Fra og med 2023 arrangeres det hver fredag klokka 10:00 korte, uformelle møter (coffee breaks).