Hjem
Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Aktiviteter

Forskerskolens aktiviteter

Hovedinnhold

  • Forskerskolen i IKT arrangerer en årlig samling for alle ph.d.-kandidater som er tatt opp i Institutt for informatikks ph.d.-program. Samlingen er på 2-3 dager og arrangeres i eller i nærheten av Bergen. Forskerskolen dekker kostnadene (reise, overnatting, mat) til alle ph.d.-kandidater som er tatt opp i instituttets ph.d.-program.
  • Forskerskolen i IKT arrangerer et kurs på Eksternfinansiering: Introduksjon i søknadsskriving. (planlagt annethvert år)
  • Forskerskolen i IKT arrangerer et kurs på vitenskapelig skriving. (planlagt annethvert år)
  • Forskerskolen i IKT arrangerer jevnlige møter (ICT PhD Forum) for ph.d.-kandidater som er tatt opp i instituttets ph.d.-program. Møtene arrangeres av kandidatene selv. Et møte begynner vanligvis med en (eller to) kort(e) presentasjon(er), etterfulgt av en mer uformell sesjon med diskusjoner og nettverksbygging.