Hjem

Universitetet i Bergen

Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Kommende arrangement for Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

2020

Uke 08

I dag 21. februar (0)

Det er ingen arrangement denne dagen.

Uke 11

9. mars (1)

Dag 3 & 4: Introduksjon i søknadsskriving (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 10.03.2020

10. mars (1)

Dag 3 & 4: Introduksjon i søknadsskriving (Kurs)
Siste dag