Hjem
Forskerskole i informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Årlig Samling

IKT-forskerskole: Årlig samling 2020

Hvert år arrangerer IKT-forskerskolen ved Institutt for informatikk en samling der ph.d.-kandidatene får anledning til å diskutere sin forskning med hverandre, bygge forskningsnettverk og forbedre presentasjonsferdighetene sine.

Park Hotel Vossevangen
Foto/ill.:
Fotograf Senderud AS, Park Hotel Vossevangen

Hovedinnhold

IKT-forskerskolens årlige samling arrangeres av ph.d.-kandidater som er tatt opp i instituttets ph.d.-program. Formålet med samlingen er at stipendiatene får en felles arena som de kan bruke til å styrke sine forskningsnettverk, som fremmer samarbeidet og som gir dem muligheten til å holde et seminar / en forelesning over selvvalgt emne for å fullføre 1 av de 3 påkrevde studiepoengene i formidlingsdelen av opplæringsdelen.

Påmeldingen er avsluttet. Dere kan se programmet ved å følge denne lenken.

Følgende ph.d.-kandidater vil holde et seminar / en forelesning over selvvalgt emne:

 • Pierre Gillot, Machine learning in computer vision
 • Wrya Kadir, Maximum Weight Spectrum codes
 • Nicolas Costes, The many faces of randomness
 • Farhad Vadiee, Different Types of Dominating Sets and Bounds on them!
 • Muhammad Ammar Malik, Generative Adversarial Networks (GANs)
 • Jonathan Cubides, Automatic theorem provers, an act of trust
 • Alessandro Melloni, Isogeny-based cryptography
 • Anna Maria Eilertsen, Modularity in software design
 • Reent Schlegel, Autoencoders for Reliable Transmission
 • Hyeongji Kim, Adversarial vulnerability and defenses of neural networks
 • Arne Tobias Ødegaard, Gödel's Incompleteness Theorems

Ta gjerne kontakt med arrangementskomiteen (Alessandro Budroni, Dan Zhang, Nooshin Heidari) hvis dere har spørsmål.

Specifications and requirements for the lecture

 • The topic is proposed by the PhD cand. and supervisor and approved by the department.
 • The department appoints a committee of two members who assess the seminar/lecture. The committee sends the result of the assessment to the department.
 • The criteria for seminars/lectures on self-selected subjects are the same as for a trial lecture on a given topic. The purpose of the lecture is to give the PhD candidate an opportunity to document their ability to disseminate research-based knowledge. The lecture should normally be structured so that it can be followed by an audience with previous knowledge one could expect to find among master's students in the field of study. Both academic content and the ability to disseminate are emphasised in the assessment of the trial lecture.
 • The topic of the given subject must not be obtained from the key issues in the PhD thesis.